Sviatosť birmovanie je sviatosť, pri ktorej kresťan od Boha dostáva pečať daru Ducha Svätého. Rozhodne si nezabudnite tieto udalosti nechať zdokumentovať, aby ste sa s radosťou k týmto udalostiam za pomoci kvalitného záznamu po čase spolu s Vašou rodinou vrátili,zaspomínali a duchovne sa obohatili.