Videozáznami zhotovujeme aj z rôzných večierkov, plesov, recepcií, hudobných koncertov a iných kultúrnych a športových podujatí, ktoré Vám priniesli nejeden úsmevný okamih, na ktorom sa pri sledovaní záznamu znova zabavíte. S profesionálnym prístupom a pohotovosťou budú tieto záznamy príjemným spestrením Vášho archívu.